Rottex Budapest Mintabolt
0
kosár 0 db
0 Ft

Facebook nyereményjáték szabályzat

Játékszabályzat – Facebook nyereményjáték

 

1. A játék szervezője

A GIGAMATRAC a nyereményjáték (a továbbiakban „Játék”) szervezője a GIGAMATRAC Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 1135 Budapest, Róbert Károly krt. 76-78 adószáma: 23380798-2-41 ) képviseli: Pálinkás László ügyvezető önállóan, továbbiakban : „Szervező”)

2. A Játékban résztvevő személyek

A Játékban részt vehet minden 18 év feletti, Magyarországon állandó lakhellyel rendelkező természetes személy.

3. A Játék időtartama : Az adott játék posztjában feltüntetett időtartam.

4. A Játék menete

A Játékban, a promóció ideje alatt a Facebook posztban feltett kérdésre válaszolók között sorsolunk a BESOCIAL alkalmazás ( https://socialwinner.besocial.hu/) segítségével.

4.1  Nyeremény

Az adott játék posztjában feltüntetett nyeremény.

4.2 Nyereménysorsolás időpontja

A nyereménysorsolás időpontja a játék posztjában feltüntetett időpont.

4.3 A nyertesek száma

Az adott játék posztjában feltüntetett szám.

5. Kiértesítés

A nyerteseket Facebook üzenetben és bejegyzésben értesítjük . A nyertes a nyereményt személyesen veheti át, üzleteink egyikében. Nincs kikötés, hogy melyik üzletben veszi át a nyereményt, ha erre nincs lehetőség, további egyeztetés szükséges. Járványügyi korlátozások idején a nyereményt postai úton juttatjuk el a nyertesnek. A nyeremény átvételének határideje a sorsolást követő maximum 30 napig lehetséges.

6. Vegyes rendelkezések

6.1 A Szervező, a GIGAMATRAC Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság. tulajdonosai, vezető tisztségviselői, és alkalmazottai a nyereménytárgyak hibáiért kizárják felelősségüket, kivéve, ha a felelősség kizárását a magyar jogszabályok kifejezett rendelkezéssel tiltják.

6.3 A Szervező nem oszt szét a jelen Játékszabályban felsorolt nyereményeken túlmenő egyéb nyereményt.

6.4 A résztvevők a jelen Játékban való részvételükkel hozzájárulnak, hogy

a) a Szervező díjmentesen felhasználhatja a résztvevők személyi adatait és személyes jellegű információit (név, vezetéknév, cím, telefonszám, e-mail cím), valamint közvetlen vagy közvetett kapcsolatban álló, a Szervező által megbízott bármely más cég reklámtevékenysége és jelen Játék lebonyolítása és dokumentálása céljára. Harmadik cégnek ezen információkat a Szervező nem adja tovább.

b) a Szervező fenntartja a jogot, hogy a nyereményeket nyilvános program keretében adja át, továbbá publikálja vagy ismertesse a nyertesek nevét és fotóját a tömegtájékoztatási médiákban és egyéb promóciós és reklám célokat szolgáló audio, fotó és videó anyagokban.

6.5 A résztvevők a részvétellel automatikusan elfogadják a hivatalos játékszabályt.

6.6 A nyeremények készpénzre nem válthatók.

7. Kizárások

A nyereményjátékban nem vehetnek részt a Gigamatrac Kft. munkatársai és hozzátartozói.

8. Egyéb rendelkezések

A nyeremény nem átruházható és készpénzre nem váltható. A nyereményhez tartozó adó-, illetve járulékfizetési kötelezettség a Szervezőt terheli.  A Szervező fenntartja a jogot jelen részvételi szabályzat módosítására, a játék időtartamának lerövidítésére vagy meghosszabbítására és egyéb változtatásokra.

9. A nyeremény játék a Facebook vállalattól telesen független, így jogi és egyéb összefonódások nincsenek a Szervező és Facebook között.

 

Gigamatrac Kft.